HAMCOLI-S

HAMCOLI-S

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Amoxycillin (trihydrate)           10..

28.000VNĐ

HAMOGEN

HAMOGEN

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Amoxycillin (trihydrate)           15..

32.000VNĐ

HAN-CLAMOX

HAN-CLAMOX

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Amoxicillin           140 mg Acid cl..

34.500VNĐ

HAN-QUINOME 2,5%

HAN-QUINOME 2,5%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Cefquinom (dạng sulfat)          25 mg T&..

62.000VNĐ

HANCEFT

HANCEFT

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Ceftiofur (dạng hydroclorid)      50 mg Tá d..

37.000VNĐ

HANMOLIN® LA

HANMOLIN® LA

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Amoxycillin (dạng trihydrate)      150 mg Tá..

27.500VNĐ

HANPROCILLIN

HANPROCILLIN

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Benzyl penicillin procain          300 mg ..

125.000VNĐ

HANSTAPEN

HANSTAPEN

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Penicillin G procain...........................................200 ..

25.000VNĐ

STEPEN LA

STEPEN LA

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Penicillin G benzathin           100 ..

36.000VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)