ADRENALIN-5

ADRENALIN-5

THÀNH PHẦN: Mỗi ml chứa: Adrenalin             500μg ..

3.000VNĐ

ANALGIN 30%

ANALGIN 30%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Metamizol sodium..........................300 mg Tá dược vđ..

1.500VNĐ

ATROPIN 0,1%

ATROPIN 0,1%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Atropin sulfat           1 mg T&aacu..

1.400VNĐ

BROMHEXINE 0,3%

BROMHEXINE 0,3%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Bromhexine hydroclorid..............................3 mg Tá..

4.300VNĐ

CAFEIN NATRI BENZOAT 20%

CAFEIN NATRI BENZOAT 20%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Cafeinum natri benzoat           200 ..

1.300VNĐ

DEXA-Tiêm

DEXA-Tiêm

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Dexamethasone (dạng Natri phosphate): 2 mg. Tá dược vđ..

6.000VNĐ

DICLOFENAC 2,5%

DICLOFENAC 2,5%

THÀNH PHẦN Mỗi ml chứa: Diclofenac: ............................. 25 mg. Tá dư..

7.500VNĐ

HAN-BROXIN

HAN-BROXIN

THÀNH PHẦN Mỗi gam chứa: Bromhexine              10 mg ..

15.000VNĐ

HAN-PARA C

HAN-PARA C

THÀNH PHẦN: Trong 1kg chứa: Paracetamol         250g Vitamin C&nb..

24.600VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 18 (2 Trang)